اعضای شرکت آسانسور آرارات

اعضای آسانسور آرارات را در این بخش بشناسید.

مهدی کامل طوسی

مهدی کامل طوسی

رئیس هیئت مدیره

محمد کامل طوسی

محمد کامل طوسی

مدیرعامل

بهمن دریاباری

بهمن دریاباری

معاون مدیرعامل

محمد حجتی

محمد حجتی

مدیر فروش

جعفر اعلمي

جعفر اعلمي

مدير توليد

علی صادقی

علی صادقی

مدیر فروش

یاسر نجف زاده

یاسر نجف زاده

مدیر اداری

رضا افتتاحی

رضا افتتاحی

مدیر فنی