پروژه های آسانسور آرارات

آخرین پروژه های آسانسور آرارات را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.هدایت نور

کارفرما: مهندس اکبری

آدرس پروژه: نبش فرهاد 24

تاریخ اجرا: -

برند آسانسور: Gearless - WITTUR

تعداد (دستگاه): 1

تعداد توقف: 8

سرعت: 1 متر بر ثانیه

هدایت نور

اطلاعات بیشتر درباره پروژه: