پروژه های آسانسور آرارات

آخرین پروژه های آسانسور آرارات را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.موزه خودروهاي تاريخي ايران

کارفرما: شرکت ملي ساختمان

آدرس پروژه: کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج

تاریخ اجرا: 1399

برند آسانسور: Gearless Ziehlabegg

تعداد (دستگاه): 2

تعداد توقف: 2

سرعت: 1

موزه خودروهاي تاريخي ايران

اطلاعات بیشتر درباره پروژه: