پروژه های آسانسور آرارات

آخرین پروژه های آسانسور آرارات را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.بيمارستان شريعتي 2

کارفرما: آبادراهان پارس ،گوپله ، ماهر و همکاران

آدرس پروژه: تهران

تاریخ اجرا: 1398

برند آسانسور: EMBARBA ASANBAR

تعداد (دستگاه): 30

تعداد توقف: 6-13

سرعت: 1-1.6

بيمارستان شريعتي 2

اطلاعات بیشتر درباره پروژه: