پروژه های آسانسور آرارات

آخرین پروژه های آسانسور آرارات را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.

برج باران 1

کارفرما: گروه مهندسی باران (مهندس مقدسی)

آدرس پروژه: مشهد، هاشمیه 10

تاریخ اجرا: -

برند آسانسور: Wittur آلمان - Gearless

تعداد (دستگاه): 2 دستگاه

تعداد توقف: 18 توقف

سرعت: 2 متر بر ثانیه

برج باران 1

برج باران 3

کارفرما: گروه مهندسی باران - مهندس مقدسی

آدرس پروژه: حکیم نظامی 28

تاریخ اجرا: -

برند آسانسور: Gearless - WITTUR

تعداد (دستگاه): 2

تعداد توقف: 7

سرعت: 1.6 متر بر ثانیه

برج باران 3